0

قیمت به روز زرشک (11خرداد1398)

 

محصول وزن قیمت
زرشک پفکی صادراتی 1 کیلو 76500
زرشک پفکی 1 کیلو 73500
زرشک دانه اناری صادراتی 1 کیلو ——-
زرشک دانه اناری درجه 1 1 کیلو ———-
زرشک دانه اناری 1 کیلو
کنسانتره زرشک 1 کیلو 52000

بروز شده توسط محمد عاقله (۰۹۳۶۴۵۶۸۳۴۷)شرکت تعاونی کشاورزی عاقله قهستان ثبت1350

قیمت به روز زعفران (11خرداد 1398)

 

محصول وزن قیمت
نگین سوپرقاینات صادراتی 1 کیلو 13700000
نگین سوپر 1 کیلو 13000000
نگین 1 کیلو 12300000
 سرگل قاینات سورت شده صادراتی 1 کیلو 1160000
سرگل قاینات درجه یک 1 کیلو 11000000
سرگل معمولی ضعیف 1 کیلو 10400000
پوشال قلمدار سوپر صادراتی 1 کیلو 11200000
پوشال قلمدار 1 کیلو 11000000
پوشال معمولی ضعیف 1 کیلو 10800000
دسته (دختر پیچ) 1 8850000

بروز شده توسط محمد عاقله (۰۹۳۶۴۵۶۸۳۴۷)

دفتر مرکزی:خراسان جنوبی قاینات خ امام جنب بانک تجارت . شرکت تعاونی کشاورزی عاقله قهستان ثبت 1350

05632521938